Ceny služeb:

    Hodina práce                 250,- Kč    

    Do celkové ceny se nezapočítává zakoupený materiál. (bude účtován zvlášť dle skutečné spotřeby materiálu)

   Cena práce dlouhodobého charakteru či většího rozsahu bude stanovena individuálně.